Materialul pentru informatii detaliate privind legislatia in vigoare privitoare la sponsorizari:

In Monitorul Oficial nr. 223 din data de 22.03.2019, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819 din 19 Martie 2019 (vezi document PDF) – pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Acest registru va fi public si se va afisa pe site-ul ANAF. “Incepand cu data de 01.04.2019 serviciul web va fi actualizat cu noi informatii (s-a adaugat informatia referitoare la Registrul entitatilor/unitatilor de cult)”, potrivit unui anunt al institutiei. AICI puteti sa consultati instructiunile de utilizare pentru serviciul web ce ofera informatii cu privire la consultarea contribuabililor care sunt inregistrati in Registrul entitatilor/unitatilor de cult – publicat in data de 12.03.2019.

ANAF a publicat, in data de 14 martie, proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii privind organizarea Registrului entitãtilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si modelului si continutului unor formulare.
ONG-urile din Romania au obligatia de a se inscrie in acest registru ANAF pentru a putea beneficia in continuare de finantare incepand cu data de 1 aprilie.

Potrivit referatului de aprobare, prin Legea nr.30/2018 a fost aprobata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscalbugetare, prin care au fost aduse modificari si conditiilor in care contribuabilii pot efectua sponsorizari din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microintreprinderilor sau pot dispune asupra destinatiei unei sume din impozitul pe venit.

Astfel, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de lege, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

In cazul microintreprinderilor, sumele aferente sponsorizarilor, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor daca, la data incheierii contractului, aceste entitati sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri.

De asemenea, persoanele fizice pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult daca, la momentul platii sumelor, entitatea respectiva figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Potrivit prevederilor art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal, Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se organizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, asa cum se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Registrul este public si se afiseaza pe site-ul agentiei.