RSLM este societatea profesională medicală care oferă educație de calitate și certificare celor dedicați practicii clinice și paraclinice ale Medicinei stilului de viață că fundament al unui sistem de sănătate transformat și durabil.

Mai mult decât o asociație profesională, RSLM este o forță puternică pentru schimbare.

RSLM este alcătuită din membri care sunt pasionați de nevoia urgentă de a transforma sănătatea și sistemul de sănătate. Organizația noastră răspunde nevoii unei educații de calitate și calificării în practica clinică a medicinei stilului de viață.

Prin dezvoltarea și promovarea de evenimente educaționale, unelte, resurse, și campanii concepute pentru a susțină cauza Medicinei Stilului de Viață, RSLM sprijină membrii în practicilor lor individuale și în dorința lor colectivă de a promova, pe plan intern și global, medicina de viață că primă opțiune de tratament, spre deosebire de tratarea simptomelor și efectelor cu ajutorul unor medicamente și intervenții scumpe, și mereu crescânde cantitativ. Membrii RSLM sunt uniți in dorința lor de a identifica și eradica cauza bolii.

Fondatorii RSLM

Ceea ce a fost văzut anterior că fiind în afara domeniului de medicină generală este acum privit pe scară largă ca viitorul asistenței medicale, întrucât asistăm la o tranziție de la un serviciu bazat pe onorariu la un sistem de furnizare a serviciilor medicale bazat pe rezultate și valoare adaugată.

Valorea medicinei stilului de viață începe să fie recunoscută de toate aspectele practicii medicale, mebrii RSLM reprezentând marea diversitate a profesiei medicale și domenii conexe ce cuprind modele de practică eficiente. Membrii includ medici de familie, specialiști, cercetători, profesori, studenți, purtători de cuvânt, adminstratori de spital, nutriționiști, antrenori de sănătate, profesioniști din domeniul sănătății publice, și mulți alții.