Certificarea În Medicina Stilului de Viață

Tratează, Inversează și Previne Bolile Cronice prin abordarea rădăcinii cauzelor.

Raționamentul Certificariii în Medicina Stilului de Viață are la bază:

  • Educarea Medicilor, Profesioniștilor din Sănătate despre Medicina Stilului de Viață.
  • Stabilirea unui standard comun global pentru protocoalele Medicinei Stilului de Viață.
  • Diferențierea profesioniștilor din Sistemul Medical care practică o Medicină a Stilului de Viață bazate pe dovezi de ceilalți practicieni. (Evidence-based Lifestyle Medicine vs. non-evidence based Lifestyle Medicine)
  • Stabilirea unui criteriu de referință global în ceea ce privește Medicina Stilului de Viață.
  • Atragerea finanțării asigurărilor de sănătate pentru Medicina Silului de Viață ca medicină bazată pe dovezi.
  • Legitimarea Medicinei Stilului de Viață printre celelalte Specialități Medicale.

Certificarea nu este încă disponibilă în România

Vă rog să verificați locațiile unde se susțin examenele de certificare, modalitățile de certificare și criteriile de eligibilitate aici: https://ablm.co/international/