1. Membru asociat – taxă anuală 200 ron
– Categorie adresată persoanelor care activează direct în domeniul medical ( medici, farmaciști,nutritionisti, psihologi, biologi, biochimiști etc.) care aderă la scopul și principiile Asociației RSLM și contribuie la realizarea scopului și activităților Asociației RSLM.
– Calitatea de membru asociat se dobândește prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director și după achitarea Taxei.
– Membrii titulari sunt îndreptățiți să voteze și să fie aleși în structurile de conducere ale Asociației RLSM.

2. Membru afiliat – taxă anuală 100 ron
– Categorie adresată studenților la medicină și asistenților medicali care manifestă interes pentru activitățile Asociației RSLM.
– Calitatea de membru afiliat se dobândește prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director și după achitarea Taxei.
– Membrii afiliați nu sunt îndreptățiți să voteze și nu pot să fie aleși în structurile de conducere ale Asociației RLSM.

3. Membru onorific
– Calitate pe care o dobândesc personalitățile științifice din țară și din străinătate, care au contribuit și contribuie la atingerea obiectivelor Asociației RSLM.
– Calitatea de membru Onorific se dobândește la recomandarea a cel puțin 2 membri asociați prin aprobarea Consiliului Director și validarea de către Adunarea Generală.
– Membri Onorifici vor fi scutiți de achitarea taxei de membru și a taxei de participare la orice manifestare organizată sub egida Asociației RSLM și nu vor fi îndreptățiți să voteze.